WP9242

WIX FILTERS
ỨNG DỤNG
Tài liệu tham khảo chéo

«
»

Mô tả về sản phẩm

 • Loại bộ lọc

  Lọc gió buồng lái
 • Mã GTIN

 • Trạng thái giao hàng

  Có sẵn khi còn hàng
 • Thông tin chi tiết về sản phẩm

  Bộ lọc vi hạt.
WIX FILTERS

Kích thước (mm)

 • A

  240
 • B

  170
 • H

  3.5