WP2128

WIX FILTERS
ỨNG DỤNG
Tài liệu tham khảo chéo

«
»

Mô tả về sản phẩm

  • Loại bộ lọc

    Lọc gió buồng lái
  • Mã GTIN

  • Trạng thái giao hàng

    Có sẵn
  • Thông tin chi tiết về sản phẩm

    Bộ lọc vi hạt.
WIX FILTERS

Kích thước (mm)

  • A

    239
  • B

    85
  • H

    20